Identyfikacja wizualna Szkoły Muzycznej Lipnie

Bryła budynku Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie inspirowana jest fortepianem.  W budowie sygnetu nie mogło zabraknąć tego motywu. Na elewacji budynku pojawiła się nuta, która została wykorzystana w logo. Okna nawiązują do klawiszy fortepianu. Jest to kolejny element wykorzystany w sygnecie.

Koncepcja logo doskonale oddaje harmonię i spójność, które są nieodłącznymi elementami placówki. Wizualne elementy logo odzwierciedlają nie tylko architektoniczne detale budynku, ale także ducha muzyki, który przenika każdy kąt szkoły. To połączenie formy i treści tworzy silne, jednolite przesłanie, które reprezentuje szkołę w sposób zgodny z jej misją i wartościami.

szkoła muzyczna, logo, identyfikacja wizualna, muzyka,