KTR – 15. Konkurs i Gala

KTR – 15. KONKURS I GALA – oprawa graficzna wydarzenia

Brief: Stworzyć komunikację informującą o 15. Konkursie i Gali KTR i serię ilustracji do wykorzystania w kampanii.Opis: Komunikacja miała nawiązywać do elementów konkursu oraz opowiadać o zmianach, jakie nastąpiły w obrębie kategorii, nagród i składów jurorskich.Rozwiązanie: Powstała seria ilustracji i gifów, które metaforycznie nawiązują do zmian w konkursie i tworzą całość z dopełniającymi je tekstami. Spójność widać na poziomie kolorystycznym oraz charakterystycznych dla mnie drobnych elementów graficznych i konsekwentną zabawą stylem geometrycznym. 

Plakat: Jest najważniejszym elementem identyfikacji. Powstała ilustracja obrazująca przestrzennie liczbę „15” z okazji jubileuszu KTR. Został w nią wbity miecz, ponieważ taki kształt ma statuetka/nagroda w konkursie, tak bardzo pożądana wśród designerów i twórców komunikacji reklamowej. Plakat wykorzystuje dwa mocne kolory – niebieski i czerwony i wykonany jest w typowym dla mnie stylu geometrycznym z drobnymi ozdobnikami. Ilustracja została potraktowana jak Key Visual, na którego podstawie stworzyłam też zaproszenia. Druk mat-błysk podkreśla walory przestrzenne designu.

Poster: The poster is the most important element of identification. The resulting illustration shows the number „15” on the occasion of the KTR jubilee. A sword has been stuck in it, because this is the shape of the statuette / prize in the competition. The poster uses two strong colors – blue and red and is made in a typical of me geometrical style with small ornaments.The illustration was treated as Key Visual, on the basis of which I also created invitations and other digital assets.The mat-flash print emphasizes the spatial qualities of design.

Brief: Create communication that informs about the 15th KTR Competition (Polish Creativity Festival) and Gala and a series of illustrations to be used in the campaign.Description: The communication was to refer to the elements of the Competition and talk about the changes that took place within the categories, awards and configurations of the jury.Solution: A series of illustrations that metaphorically refer to changes in the Competition and create funny micro-stories with the complementary texts. Consistency can be seen on the color level and the small graphic elements that I use. The whole is also consistent in geometrical style I really like. 

Client: KTR Klub Twórców Reklamy // SAR Stowarzyszenie Agencji Reklamowych

Creative concept: Ewelina Gąska, Marta Frączek

Designer: Ewelina Gąska

Copywriter: Marta Frączek

First published: February 2018

KTR | 15 Gala | Oprawa graficzna | Typografia | Plakat | Ilustracja | Komunikacja