MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY


MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY to muzyczny festiwal, którego 6. edycja odbędzie się w Warszawie w dniach 20-25.10.2022 a ja miałam przyjemność zaprojektować oprawę graficzną festiwalu. Jego celem jest promowanie muzyki zdolnej do wyrażenia wiary w pokój oraz budowanie kultury, w której porozumienie istnieje ponad podziałami ideologicznymi, wyznaniowymi czy politycznymi.

MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY
festiwal, koncert, muzyka, typografia, font, pokój